پژوهش و توسعه

پترو شیوا صنعت گامی مؤثر در پروژه های زیر برداشته است:

 • طراحی مکانیزم­ ها
 • آنالیز تنشی بارگذاری دینامیکی به روی ورقه­ های فولادی بوسیله­ ی روش اجزای محدود
 • آموزش نرم افزارها و موضوعات تخصصی
 • طراحی خط تولید فلز منیزیم از آب دریا
 • انجام طرح توجیهی و امکان سنجی طرح­ها
 • تعریف محدوده پروژه
 • پروژه ­های مهندسی مواد
 • تعیین جنس و تهیه اسپک مواد
 • ارائه جنس های جایگزین و اسپک مقایسه ای
 • تعیین بازرسی های مخرب و غیر مخرب و حدود پذیرش برای قطعات
 • ارائه فرم های ترکیب شیمیایی، متالوگرافی، تست کشش، سختی سنجی و تحلیل نتایج
 • تعیین پروسه عملیات حرارتی و ارائه گراف عملیات حرارتی
 • تعیین پوشش و اسپک مربوط به آن به منظور بهبود عملکرد قطعه
 • تهیه اسپک پروسه جوشکاری و تعیین حدود پذیرش
 • تهیه اسپک پروسه بریزینگ و تعیین حدود پذیرش
 • تهیه اسپک پروسه ریخته گری و تعیین حدود پذیرش
 • تهیه اسپک پروسه فورج و تعیین حدود پذیرش