همکاری

چشم انداز پترو شیوا صنعت علاوه بر توسعه چرخه صنعت ملی اتصال شرکت های بین المللی به فرصت های موجود در منطقه است. ارزشهای ما بخش مهمی از فرهنگ ما است و به ارتقاء رفتارهایی که در تمام سطوح سازمان خود داریم کمک می کند. ما راه حل های پایدار ارائه می دهیم. یکی از افتخارات ما کار کردن بصورت تیمی می باشد.

لذا در صورت همکاری رزومه و درخواست خود را به پست الکترونیکی info@shivasanat.ir بفرستید یا با رفتن به قسمت تماس با ما درخواست خود را ارسال فرمایید.