طراحی مکانیک

پترو شیوا صنعت افتخار طراحی مکانیکی را برای قطعات و تجهیزات ذیل را دارد:

  • طراحی گیربکس
  • طراحی لیفتراک
  • طراحی و ساخت قطعات
  • طراحی و محاسبات مکانیکی شامل انجام محاسبات و برنامه نویسی فرمول های طراحی قطعات؛ شبیه سازی های استاتیکی و دینامیکی؛ آنالیز عملکرد قطعات و ارائه نمودار های مربوط به عملکرد قطعات؛ طراحی بر اساس ابرنقاط در پروژه های مهندسی معکوس؛ طراحی نقشه ساخت قطعات بر اساس استانداردASME؛ طراحی فرم های بازرسی ابعادی و هندسی قطعات؛ طراحی نقشه مونتاژ، ابزار های مخصوص و دستور العمل مونتاژ مجموعه های مونتاژی؛ تعیین پروسه تست هیدرواستاتیکی؛ تعیین پروسه تست Over speed برای قطعات دوار؛ تعیین پروسه Demagnetize و مقدار عدد گوس مجاز برای شافت ها؛ تعیین پروسه بالانس مجموعه های متحرک و مقدار نابالانسی مجاز؛ تعیین پروسه تمیزکاری نهایی، بسته بندی، انبار و ارسال محصول