طراحی مکانیک

پترو شیوا صنعت افتخار طراحی مکانیکی را برای قطعات و تجهیزات ذیل را دارد:

 • طراحی گیربکس
 • طراحی لیفتراک
 • طراحی و ساخت قطعات توربین های گازی Ruston
 • طراحی و ساخت قطعات توربین های گازی Solar Centaur و Solar Saturn
 • طراحی و ساخت قطعات توربین گازی Sulzer
 • طراحی و ساخت قطعات پاور توربین Dresser- Rand
 • طراحی و ساخت قطعات پاورتوربین Cooper-Bessemer
 • طراحی و ساخت قطعات کمپرسور گریز از مرکز Cooper-Bessemer
 • طراحی و ساخت قطعات کمپرسورهای گریز از مرکز Clark
 • طراحی و ساخت قطعات کمپرسور های گریز از مرکز Solar
 • طراحی و ساخت قطعات گیربکس های فیلادلفیا Philadelphia
 • طراحی و ساخت قطعات گیربکس Ebara
 • طراحی و ساخت قطعات پمپ های گریز از مرکز Flowserve
 • طراحی و ساخت قطعات پمپ های Gabbioneta
 • طراحی و ساخت قطعات پمپ گریز از مرکز Mather & Platt
 • طراحی و ساخت قطعات پمپ گریز از مرکز Byron Jackson
 • طراحی و محاسبات مکانیکی شامل انجام محاسبات و برنامه نویسی فرمول های طراحی قطعات؛ شبیه سازی های استاتیکی و دینامیکی؛ آنالیز عملکرد قطعات و ارائه نمودار های مربوط به عملکرد قطعات؛ طراحی بر اساس ابرنقاط در پروژه های مهندسی معکوس؛ طراحی نقشه ساخت قطعات بر اساس استانداردASME؛ طراحی فرم های بازرسی ابعادی و هندسی قطعات؛ طراحی نقشه مونتاژ، ابزار های مخصوص و دستور العمل مونتاژ مجموعه های مونتاژی؛ تعیین پروسه تست هیدرواستاتیکی؛ تعیین پروسه تست Over speed برای قطعات دوار؛ تعیین پروسه Demagnetize و مقدار عدد گوس مجاز برای شافت ها؛ تعیین پروسه بالانس مجموعه های متحرک و مقدار نابالانسی مجاز؛ تعیین پروسه تمیزکاری نهایی، بسته بندی، انبار و ارسال محصول