درباره ما

شــرکت پترو شیوا صنعت دارای کادری مجرب جهت ارائه خدمات مهندسی در حوزه صنایع و معادن می­باشد. ایـن شـرکت بـا تـلاش مسـتمر توسـط دانشــمندان و متخصصــان ایرانــی توانســته اســت خدمات مهندسی قابل توجهی را ارائه دهد که نــام ایــران را بــر صنعــت پیشــرفته مهندسی حــک نمایــد. خدمات ایــن شــرکت از کیفیــت رقابتــی نســبت بــه نمونــه ­های مشــابه خارجــی برخـوردار بـوده و از عملکــرد مطلوبتــری برخــوردار مــی باشــند.

فعالیت های گروه

گروه شرکت پترو شیوا صنعت افتخار انجام پروژه هایی در قالب های زیر را داشته است.

شرکت پترو شیوا صنعت، فعال در زمینه تولید و تهیه تجهیزات و مصالح مورد استفاده در شرکت های بزرگ، تولید و پروژه های مهم صنعتی در ایران می باشد. این شرکت، سهامی خاص و مستقر در پارک علم و فناوری مدرس در تهران است. چشم انداز این شرکت علاوه بر توسعه چرخه صنعت ملی اتصال شرکت های بین المللی به فرصت های موجود در منطقه است. ارزشهای ما بخش مهمی از فرهنگ ما است و به ارتقاء رفتارهایی که در تمام سطوح سازمان خود داریم کمک می کند. ما راه حل های پایدار ارائه می دهیم. یکی از افتخارات ما کار کردن بصورت تیمی می باشد.

ما ادعا داریم یک شرکت مسئول، دارای چشم انداز، باز و انعطاف پذیر هستیم. ما متعهد به رعایت بهداشت، ایمنی و مدیریت محیط زیست هستیم. ما مسئولیت اجتماعی را برعهده گرفته و فعالیتهای خود را مطابق با معیارهای اخلاقی قابل اجرا انجام می دهیم. قابل اعتماد هستیم و انتظارات واقع بینانه را برآورده می سازیم. نتیجه گرا هستیم و قول های خود را حفظ می کنیم. نگرش ما به خودمان و مشتریان ما مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل است. به شناسایی و یافتن راه حل هایی برای چالش های مشتریان خود کمک می کنیم. ما می خواهیم با جستجوی ایده های جدید همیشه در یک بخش انرژی پایدار سهیم باشیم.

ما روی پیشرفت مهارت تمرکز می کنیم و یک سیاست استخدام هدفمند داریم. ما آماده گفتگو و بحث سازنده هستیم. ما صادق هستیم، به عنوان افراد و به عنوان یک تیم ، بازخورد روشنی را ارائه می دهیم و یکدیگر را ترغیب می کنیم. ما خلاق هستیم ، با نیازهای مشتریان سازگار هستیم و در صورت نیاز همیشه در دسترس هستیم. در صورت لزوم، ما نیز می توانیم سریع مسیر را تغییر دهیم. ما اطمینان می دهیم که همکاران ما می توانند کار خود را با خیال راحت و کارآمد انجام دهند. ما به نیازهای کارمندان خود گوش می دهیم و راه حل هایی را در صورت مطلوب پیدا می کنیم.