خدمات

باعث افتخار ماست در راستای خدمات ما با شما ملاقات داشته باشیم

خدمات ما

پترو شیوا صنعت یک شرکت فعال در زمینه مهندسی ، طراحی و مشاوره در زمینه های  زیر می باشد

پترو شیوا صنعت روی تعمیر خط لوله بوسیله کامپوزیت که کار سرد است تمرکز دارد.

پترو شیوا صنعت دارای متخصصین مجرب جهت طراحی خط تولید کارگاه یا کارخانه شما، برنامه ریزی و کنترل پروژه میباشد.

پترو شیوا صنعت دارای تیم طراحی قطعات مکانیکی جهت پیشبرد اهداف شما در حوزه صنعت می باشد.

پترو شیوا صنعت دارای کادری مجهز جهت بهینه سازی و هوشمند سازی پروژه شما می باشد.

پترو شیوا صنعت در تحقیق و توسعه پروژه های شما در کنار شما خواهد بود.

پترو شیوا صنعت در کنار پروژه های خود در جهت پیشرفت صنعت کشور امر سنگین آموزش نیز به عهده گرفته است.

پترو شیوا صنعت پروژه های نرم افزاری شما را با کیفیت عالی به بهره برداری می رساند.

پترو شیوا صنعت به عنوان بازرگان عمومی کالاهای مورد نیاز شما با اطمینان کامل تأمین می نماید.

پترو شیوا صنعت افتخار این را دارد که بتواند سیستم دارایی های فیزیکی و خدمات صحت سنجی را مدیریت نماید.

شرکت پترو شیوا صنعت، فعال در زمینه تولید و تهیه تجهیزات و مصالح مورد استفاده در شرکت های بزرگ، تولید و پروژه های مهم صنعتی در ایران می باشد. این شرکت، سهامی خاص و مستقر در پارک علم و فناوری مدرس در تهران است. چشم انداز این شرکت علاوه بر توسعه چرخه صنعت ملی اتصال شرکت های بین المللی به فرصت های موجود در منطقه است. ارزشهای ما بخش مهمی از فرهنگ ما است و به ارتقاء رفتارهایی که در تمام سطوح سازمان خود داریم کمک می کند. ما راه حل های پایدار ارائه می دهیم. یکی از افتخارات ما کار کردن بصورت تیمی می باشد.